October 2, 2022

เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมราคา

เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมราคา
1 min read
เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมมีหลักการทำงานที่คล้ายกันกับเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ ช่วยลดและดูดความชื้นจากอากาศผ่านแผงคอยล์เย็นที่ทำให้ความชื้นกลายเป็นหยดน้ำ หลังจากนั้นก็จะถูกปล่อยอากาศแห้งเข้ามาแทนที่ ความชื้นที่อยู่ในรูปของหยดน้ำจะถูกปล่อยทิ้งไป ความชื้นสัมพัทธ์ในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและอาจทำให้อุปกรณ์เครื่องจักรสิ่งของต่างๆ เกิดเชื้อรา เกิดสนิมได้ง่าย เครื่องดูดความชื้นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรมราคาถูกมีแบรนด์ไหนบ้าง มาดูกัน AMATA GROUP เครื่องดูดความชื้นอุตสาหกรรม ราคาถูกเป็นเครื่องดูดความชื้นแบบควบแน่นรุ่น...