August 11, 2022

บ้านเดี่ยว บ้านบึง

บ้านเดี่ยว บ้านบึง
1 min read
บ้านเดี่ยว เป็นหนึ่งในบ้านที่ได้รับความนิยมสุงสุด เนื่องจากเป็นบ้านให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้อาศัยสูงที่สุด เพราะเป็นบ้านที่ทุกส่วนของบ้านไม่ติดกับบ้านหลังอื่น มักมีรั้วล้อมรอบบ้านเอาไว้ มีพื้นที่ว่างรอบบ้านที่สามารถต่อเติมได้ตามต้องการ มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าบ้านประเภทอื่น ๆ ซึ่งบ้านเดี่ยวก็มีตั้งแต่ชั้นเดียว 2 ชั้น และ 3 ชั้น...