August 11, 2022

สวัสดิการ thai beverage แรงจูงใจเพื่อการกล้าเติบโตในสายงาน

สวัสดิการ thai beverage

ใจความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของ สวัสดิการ thai beverage การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนกล้าแสดงออกและกล้าคาดหวังการเติบโตในองค์กรได้ แม้ว่าในบริษัทจะมีพนักงานร่วมขับเคลื่อนกิจการอยู่หลายฝ่าย แต่ 1 ในจำนวนคนมากมายนั้นอาจมีช้างเผือกที่โดดเด่นแฝงตัวอยู่ ซึ่งบุคคลในลักษณะที่ว่านั้นอาจจะมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่จะร่วมขับเคลื่อนองค์กรในระดับที่สูงขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้นโยบายด้านสวัสดิการของไทยเบฟเวอเรจจึงไม่เพียงเป็นแรงจูงใจในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดช่องทางให้คนที่มีศักยภาพสูงกล้าที่เติบโตในหน้าที่การงานตัวเองอีกด้วย 

พนักงานทุกคนเติบโตได้ด้วย สวัสดิการ thai beverage 

การดำเนินระดับองค์กรขนาดใหญ่เมื่อมีฐานที่มั่นคงแล้ว ก็ต้องมีหัวเรือที่จะกำหนดทิศทางให้องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องอาศัยความพยายามของพนักงานในฝ่ายบริหารที่จะกำหนดทิศทางบริษัท แต่ในบรรดาพนักงานที่ร่วมขับเคลื่อนองค์กรนั้นในกลุ่มงานบริหารอาจจะมีจำนวนน้อยกว่าฝ่ายผลิตมาก ซึ่งอาจจะมาจากที่ว่างของตำแหน่งงานด้วย หรือจะเป็นเพราะค้นพบบุคลากรที่มีความสามารถได้น้อย และด้วยปัญหาที่ว่านี้หนึ่งในนโยบาย สวัสดิการ thai beverage ไม่เพียงแค่สร้างกำลังใจให้พนักงานเท่านั้น ยังคอยผลักดันพนักงานที่มีศักยภาพให้ยกระดับตัวเองขึ้นมาด้วย ซึ่งนโยบายการผลักดันพนักงานนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ใจกว้างมากทีเดียว 

ซึ่งการที่พนักงานจะยกระดับตัวเองขึ้นมาจากบุคลากรทั่วไปไปสู่ตำแหน่งงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ทางบริษัทก็จะมีแผนการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานทุกคนได้ลองเข้าไปทดสอบ โดยเริ่มจากการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมจนนำไปสู่ขั้นตอนการทดสอบความสามารถ ซึ่งนโยบายนี้จะช่วยให้ค้นพบพนักงานที่มีศักยภาพเพิ่มอีก 1 คนหรือมากกว่านั้น และพนักงานที่ยังไม่ผ่านการทดสอบก็จะมีความรู้และทักษะจากการเรียนรู้กลับไปเช่นกัน ตามที่ว่ามานี้จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานตัวเองอย่างมากทีเดียว 

พนักงานเติบโตบริษัทก็เจริญรุดหน้า 

การค้นพบพนักงานศักยภาพสูงนอกจากจะได้กำลังพลที่มาร่วมกำหนดทิศทางบริษัทแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมองค์กรอันดีซึ่งบ่งบอกว่าบริษัทนี้เปิดพื้นที่ให้พนักงานได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วการใช้ สวัสดิการ thai beverage มาเป็นแรงจูงใจก็ถือว่าทั้งพนักงานและตัวบริษัทต่างได้รับประโยชน์เสมอภาคกัน 

แน่นอนว่าสำหรับองค์กรใหญ่ ๆ จะต้องมีสวัสดิการอย่างแน่นอน อย่างเช่นทางบริษัทนี้ก็มี สวัสดิการ thai beverage ให้แก่พนักงานประจำทุกคน เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะทำให้ก้าวหน้า พัฒนาการทำงานไปได้ พร้อมสู้กับคู่แข่งในตลาด แน่นอนพนักงานคือกำลังสำคัญ