October 2, 2022

มิกเซอร์ มีการใช้งานอยู่กี่แบบ แต่ละแบบมีดีอย่างไร

มิกเซอร์

มิกเซอร์คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นที่สมผสานและรวบรวมสัญญาณเสียงมาไว้จุดเดียวกัน เพื่อนำมาปรับปรุงแต่ง ให้เกิดความสมดุลของเสียง หรือให้ได้ลักษณะเสียงตามที่ต้องการของผู้ที่ควบคุม มีคำเรียกที่คอยติดหูอยู่คือ Sound engineer จากนั้นมิกเซอร์จะปล่อยสัญญาณเสียงที่มีการปรุงแต่งส่งไปยังเครื่องขยายเสียงลำดับต่อไป

สัญญาณเสียงที่ใช้ในงานระบบเสียงคือสัญญาณอนาล็อกเรียกอีกแบบหนึ่งเรียกว่าสัญญาณทางไฟฟ้า และมิกเซอร์ รุ่นเก่าจึงเป็นมิกเซอร์ที่เป็นสัญญาณแบบอนาล็อก ถ้าใช้สายสัญญาณที่มีความยาวมากเกินไป จะสูญเสียความต้านทานจากภายในสายสัญญาณ และได้ระบบเสียง input เข้ามายังมิกเซอร์เป็นเสียงที่ไม่ค่อยดี เพื่อแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องมีการต่อแบบ Balance เพื่อลดความต้านทานภายในสายสัญญาณ จึงส่งผลให้ได้สัญญาณ input และเสียงที่มีคุณภาพมากขึ้น และในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมระบบเครื่องเสียง ทำให้มีมิกเซอร์ประเภทที่เป็นสัญญาณดิจิตอล นำมาใช้งานได้รับความนิยมแพร่หลายมากกว่ามิกเซอร์ที่เป็นระบบอนาล็อก เพราะมิกเซอร์ดิจิตอลสามารถลดความสูญเสียของสัญญาณภายในสายและชดเชยเติมเต็มสัญญาณภายในตัว อีกครั้งสามารถแก้ปัญหาในการตัดเสียงรบกวนอื่นๆได้ดีอีกด้วย

เปรียบเทียบระหว่างมิกเซอร์อนาล็อกมิกเซอร์ดิจิตอล

มิกเซอร์อนาล็อก เป็น มิกเซอร์ รุ่นดั้งเดิม จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้ากับเครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ปรุงแต่งเสียงอีกหลายชนิดเช่น คอมเพรสเซอร์, อีคิวไลเซอร์, และ ครอสโอเวอร์ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้จะมีหน้าที่ปรับปรุงแต่งเสียงตามที่ผู้ควบคุมต้องการและใช้ทำงานร่วมกันกับมิกเซอร์อนาล็อก

-จุดเด่นของมิกเซอร์อนาล็อก คือมีการไม่ซับซ้อนใช้งานที่ง่าย และราคาไม่แพง

-จุดด้อยของมิกเซอร์อนาล็อก คือมีการต่อผ่านสายสัญญาณหลายขั้นตอน และจำเป็นมีการต่อกับอุปกรณ์ปรับปรุงเสียงหลายชนิด

มิกเซอร์ดิจิตอลได้มีการพัฒนาลดปัญหาความยุ่งยากในการติดตั้งระบบอุปกรณ์ รวมไปถึงการนำเอาอุปกรณ์ในด้านการปรับแต่งเสียงให้อยู่ภายในมิกเซอร์ดิจิตอล ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม และสามารถปรับแต่งเสียงจากมิกเซอร์ดิจิตอลได้จากที่เดียว ด้วยคำสั่งโปรแกรมและ Application ภายในตัว mixerอีกทั้งยังสามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์เสริมเช่น แท็บเล็ตก็เป็นฟังก์ชันอีกแบบที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบ Bluetooth ทำให้มีความสะดวกต่อการควบคุมจากผู้ควบคุมใช้งาน

  • จุดเด่นของมิกเซอร์ดิจิทัล ลดปัญหาการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ ให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน มีฟังก์ชันและเอฟเฟคที่หลากหลาย สามารถปรับแต่งเสียงและ มีลูกเล่นให้เลือกใช้หลากหลายโปรแกรม ตัดเสียงรบกวนได้ดี
  • จุดด้อยของมิกเซอร์ดิจิทัล มิกเซอร์ดิจิตอลมีราคาแพง โปรแกรมมีความซับซ้อนเพราะมีฟังก์ชันในการปรับแต่งเสียงหลายขั้นตอน และดูแลรักษายาก

มิกเซอร์ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้เครื่องปรุงเสียงอย่างอื่นเช่นกัน และการใช้งานออกแบบระบบเสียง เพราะเป็นแกนหลักที่คอยรวบรวมและผสมผสานสัญญาณเสียงให้ได้ตามต้องการของผู้ควบคุมเสียงหรือ Sound engineer   และมิกเซอร์ทั้ง 2 แบบนี้ยังมีคนใช้งานอยู่ทั่วไป แต่มิกเซอร์ดิจิตอลได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในระบบงานเครื่องรูปแบบใหม่ ปัจจุบันนี้ก็มีการนำมิกเซอร์ดิจิตอลใช้ในงานธุรกิจบันเทิงเช่น ธุรกิจรถแห่ หมอลำ และคอนเสิร์ตใหญ่ๆ เป็นต้น