October 2, 2022

บริษัทรับวิเคราะห์สารเคมี ที่ไหนดี ให้บริการอย่างมืออาชีพ

บริษัท รับ วิเคราะห์ สาร เคมี

ปัจจุบันมีบริษัทรับวิเคราะห์สารเคมีให้บริการมากมาย การวิเคราะห์สารเคมีช่วยให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการใช้สารเคมีได้อย่างปลอดภัย การทดสอบด้านการวิเคราะห์ทางเคมี คือ การทดสอบและวิเคราะห์ทางเคมี ถือเป็นกระบวนการค้นหา ระบุลักษณะ ทำความเข้าใจคุณภาพของวัดุ เหตุผลที่ต้องวิเคราะห์สารเคมีเพื่อรักษาชื่อเสียงของธุรกิจ หลีกเลี่ยงค่าปรับ นอกจากนั้นยังช่วยรับประกันการเข้าถึงตลาด เนื่องจากการเข้าถึงตลาดบางเขต อำนาจศาลอาจไม่สามารถทำได้ถ้าหากผลิตภัณฑ์มีสารต้องห้าม

บริษัทรับวิเคราะห์สารเคมี ที่ไหนดี

หากคุณกำลังมองหาบริษัทวิเคราะห์สารเคมี บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ยินดีให้บริการ รับวิเคราะห์สารเคมี พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทันสมัย ได้มาตรฐานในระดับสากล นักวิเคราะห์สารเคมีมืออาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เครื่องมันทันสมัยให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูง บริษัทรับวิเคราะห์สารเคมีที่ครอบคลุมงารวิเคราะห์ทางเคมี สารปนเปื้อน และยังรับวิเคราะห์สารเคมีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน

  • วิเคราะห์สารประกอบ วิเคราะห์ธาตุ
  • วิเคราะห์ไอออนบวกและไอออนลบ
  • วิเคราะห์โลหะหนัก
  • วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพ

ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง รับวิเคราะห์สารเคมี

  • IC (lon Chromatography) ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี ไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นกรดหรือด่างแก่ได้ ตัวอย่างต้องมีอนุภาคน้อยกว่า 0.2 ไมโครเมตร ไม่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์สารละลายที่มีความเข้มข้นสูง
  • CE (Capillary Electrophoresis) ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม ข้อจำกัดคือไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นกรดหรือด่างแก่ได้
  • FTIR (Fourier Transform Infrared-Spectrophotometer) ด้วยวิธีวิเคราะห์ สเปกโทรสโกปี วิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ตัวอย่างของแข็ง/ของเหลว วิเคราะห์ตัวอย่างอินทรีย์/อนินทรีย์ วิเคราะห์ตัวอย่างที่ไม่ทราบค่า วิเคราะห์ความไม่บริสุทธิ์ของสาร วิเคราะห์องค์ประกอบสูตร วิเคราะห์ชั้นเคลือบ ชั้นสี และชั้นลามิเนต วิเคราะห์พลาสติกและโพลิเมอร์ วิเคราะห์สิ่งปนเปื้อน ข้อจำกัดในการวิเคราะห์คือต้องไม่มีน้ำในสารละลายตัวอย่าง

นอกจากนั้นไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งยังเป็นบริษัทรับวิเคราะห์สารเคมี ICP-OES (Inductively Coupled Plasma) และ UV-Vis Spectrometer ด้วย หากท่านใดต้องการใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งไม่เพียงแต่ให้บริการวิเคราะห์สารเคมีเพื่อสนับสนุนทุกอุตสาหกรรมแต่ยังมีบริการรับชุบโลหะและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเคมีอีกมากมายหลายแบบ ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเคลือบเตรียมผิว เคลือบป้องกันสนิม และการอบชุบทางความร้อน ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะได้ดียิ่งขึ้น

มองหาบริษัทรับวิเคราะห์สารเคมี เลือกไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่งให้บริการครอบคลุมและครบวงจร เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม ทุกกระบวนการไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำลายระบบนิเวศ ไม่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง มีโรงงานหลายสาขาทั่วประเทศไทยใกล้บ้านคุณ