October 2, 2022

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของสายตาสั้นให้เข้าใจ ก่อนตัดสินในการรักษาสายตาสั้น

รักษาสายตาสั้น

ปัญหาสายตาไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลย เพราะการมีปัญหาสายตาอาจจะทำให้เกิดความลำบากในการดำเนินชีวิตได้ การมีปัญหาสายตาสั้นเองก็เช่นกัน ที่ส่งผลให้เกิดความลำบากกับผู้ที่เป็นเช่นกัน เนื่องจากจะสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดน้อยลง หรืออาจจะเกิดภาพเบลอขึ้นได้ โดยปัญหาสายตาสั้นก็เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ จึงทำให้ต้องการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดก่อนที่การเข้ารับการรักษา อีกทั้งก่อนการรักษาสายตาสั้นก็ควรที่จะทราบถึงเรื่องของระดับสายตาสั้นให้เข้าใจก่อนด้วย 

สายตาสั้นมีกี่ระดับ ควรศึกษาให้เข้าใจก่อนเข้ารับการรักษาสายตาสั้น  

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าสายตาสั้นนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ อีกทั้งสายตาสั้นก็ยังมีระดับด้วย ที่ผู้มีปัญหาสายตาสั้นอาจจะไม่ทราบมาก่อน โดยก่อนที่จะเข้ารับการรักษาสายตาสั้น ก็ควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน เพื่อที่ต่อไปจะสามารถเข้ารับการรักษาได้แบบถูกจุด ซึ่งโดยปกติแล้วภาวะสายตาสั้นก็จะแบ่งออกไป 2 ระดับหลัก คือ 

1. ภาวะสายตาสั้นระดับปกติ 

ผู้ที่อยู่ในภาวะสายตาสั้นระดับปกติจะมีค่าสายตาอยู่ที่ระหว่าง -0.25 ถึง -3.00 ไดออปเตอร์ หรืออาจจะมีผู้ที่มีค่าสายตาสั้นน้อยกว่า 300 โดยผู้มีค่าสายตาสั้นในระดับนี้ จะไม่ทำให้เกิดการแทรกซ้อน เพียงแต่ว่าเมื่อมีสายตาสั้นแล้วก็จะทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิต เนื่องจากว่าจะมีการมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ไม่ชัด ซึ่งผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้นในระดับปกตินี้ ก็สามารถเลือกใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการมองเห็นได้ในเบื้องต้น เช่น การใส่แว่นตา การใส่คอนแทคเลนส์ หรืออาจจะทำการรักษาสายตาสั้นด้วยวิธีอื่น ๆ  

2. ภาวะสายตาสั้นระดับมาก 

ผู้ที่อยู่ในภาวะสายตาสั้นระดับมากจะมีค่าสายตายู่ที่ – 6.00 ไดออปเตอร์ หรือผู้ที่มีค่าสายตาสั้นมากกว่า 600 ขึ้นไป ผู้ที่มีค่าสายตาในระดับนี้จะมีความเสี่ยงที่สูงมาก ๆ ในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางสายตา เช่น การเป็นจอประสาทตาเสื่อม, การเป็นโรคต้อหิน, การเป็นจอประสาทตาหลุดลอก หรือการมีเส้นเลือดงอกผิดปกติที่จอตา เป็นต้น โดยภาวะสายตาสั้นระดับมากนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กำเนิด ซึ่งผู้ที่มีสายตาสั้นระดับมากควรที่จะต้องระมัดระวัง และหมั่นคอยสังเกตเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย ทางที่ดีควรจะปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้ารับการรักษาสายตาสั้นให้มีความปลอดภัยกับตัวเองมากขึ้น 

สำหรับที่กล่าวมานี้ก็เป็นระดับสายตาสั้นที่เกิดขึ้นกับคนเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทราบข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ เพราะหากว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาสั้น ก็จะได้มีความเข้าใจว่าตัวเองนั้นมีปัญหาสายตาสั้นที่อยู่ในระดับใด และเมื่อต้องเข้ารับการรักษาสายตาสั้นก็จะสามารถทราบได้ว่าควรจะรักษาด้วยวิธีใด หรือจะทราบได้ว่าภาวะสายตาสั้นที่เป็นอยู่นั้นมีความรุนแรงมากแค่ไหน