October 2, 2022

ความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคองในช่วงสุดท้ายของชีวิต

การดูแลแบบประคับประคอง

เมื่อคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณรักได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง การดูแลแบบประคับประคองจึงเป็นเรื่องสำคัญ การดูแลรักษาแบบนี้เป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลประเภทนี้ควบคู่ไปพร้อมกับการรักษาชนิดอื่นๆ เช่น เคมีบำบัดหรือการฉายรังสี การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการทำเพื่อให้ความสบายใจแก่ผู้ป่วยในช่วงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต การดูแลแบบประคับประคองสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและอาการอื่นๆ ของคนไข้ได้ อีกทั้งยังเป็นเหมือนการให้ความสนับสนุนทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการดูแลที่เน้นไปทางด้านการดูแลสำหรับผู้ป่วยหนัก โดยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และผู้เกี่ยวข้องสามารถให้การดูแลแบบประคับประคองได้ในทุกระยะของการเจ็บป่วยร้ายแรง และสามารถให้ควบคู่ไปกับการรักษา การดูแลแบบประคับประคองสามารถบรรเทาความทุกข์จากอาการเจ็บป่วยของคนไข้และสามารถทำได้ที่โรงพยาบาล บ้านพักคนชราหรือที่บ้าน 

ข้อดีของการดูแลแบบประคับประคอง

  • ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  • ผู้ป่วยมีกำลังใจในการชีวิตบั้นปลายชีวิตของตัวเอง
  • ญาติมีการเตรียมตัวเมื่อวัยสุดท้ายของผู้ป่วยมาถึง 

บุคคลที่ได้รับการดูแลประคับประคอง

การดูแลแบบประคับประคองไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตเท่านั้น ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยหนักและกำลังเผชิญกับความเจ็บปวด ความเครียด และอาการอื่น ๆ ผู้ป่วยเหล่านี้สามารถรับการดูแลแบบประคับประคองได้ในทุกระยะของการเจ็บป่วย หากคุณหรือคนที่คุณรักได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ากำลังป่วยหนัก ให้ลองพูดคุยกับแพทย์เพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกของคุณและดูว่าการดูแลประคับประคองเหมาะสมกับคุณหรือคนที่คุณรักหรือไม่

การดูแลประคับประคองกับคุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัว

การดูแลแบบประคับประคองยังช่วยให้ครอบครัวเข้าใจและรับมือกับการวินิจฉัยที่ร้ายแรง วางแผนการดูแลระยะสุดท้าย และตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว จึงถือได้ว่าการดูแลแบบประคับประคองสามารถบรรเทาความเครียดในช่วงเวลาที่ยากลำบากของผู้ป่วยและครอบครัว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้ารับการดูแลแบบประคับประคอง

คนส่วนใหญ่คิดว่าการดูแลแบบประคับประคองเป็นสิ่งที่เฉพาะสำหรับผู้ที่ป่วยหนักเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การดูแลแบบประคับประคองเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในทุกระยะที่เจ็บป่วย แม้ว่าการดูแลแบบประคับประคองมักจะเป็นประโยชน์มากที่สุดในระยะหลัง หากคุณกำลังพิจารณาการดูแลแบบประคับประคองสำหรับตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก ให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น

การดูแลแบบประคับประคองจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้กำลังใจผู้ป่วยที่เป็นโรคที่รักษายากและทุกระยะของการเจ็บป่วย ญาติและคนใกล้ตัวผู้ป่วยควรมีความพร้อมในการดูแล ปรึกษาแพทย์และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในระยะนี้